ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก (ทัวร์สงกรานต์ 63)

TGHAN01-1

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก (ทัวร์สงกรานต์ 63)

เริ่มต้น 18,999 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4วัน3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์โซ HIGH 18,999

กำหนดการเดินทาง เมษายน 2563

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

[[ ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท ]] 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม

พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน  พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่

ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได

ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยที่ร้าน Sen Tay Ho

พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการ (Code: TGHAN01)
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
11-14 เมษายน 2563 20,999 20,999 4,500
12-15 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500
13-16 เมษายน 2563 21,999 21,999 4,500
14-17 เมษายน 2563 18,999 18,999 4,500

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 200 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
(เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

**ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>