ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท(เข้าดาลัท-ออกโฮจิมินห์)

S__3874819

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท(เข้าดาลัท-ออกโฮจิมินห์)

เริ่มต้น 10,999 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน 3คืนVZ (บินเข้าดาลัท-ออกโฮจิมินห์)

โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ ฟรี!!! ค่ารถจิ๊บ

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

โดยสายการบินVietjet Air

**ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท**

 

โปรแกรม Code:VN003 >>

วันแรก  กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTERCRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด

วันที่สองนั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love-มุ่ยเน่

วันที่สาม           ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage

วันที่สี่               โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว

                          กรุงเทพฯ

                          กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่
07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 13,900
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 10,999
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24+1 12,900
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 12,900
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 11,900
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 11,900
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 12,900
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 12,900
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 12,900
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24+1 12,900
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 12,900
  • ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามลิ้งที่ขึ้นด้านล่างค่ะ>>>