ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ทุ่งบัวตอง…เหลืองอร่าม 3วัน2คืน

email_pro_66

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ทุ่งบัวตอง…เหลืองอร่าม 3วัน2คืน

เริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์ไทย

ท่องเที่ยวทั่วไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย 3วัน 2คืน

CODE: ITH08 ทุ่งบัวตอง…เหลืองอร่าม 

พักแม่ฮ่องสอน 1คืน ปาย 1คืน

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่เหาะ+ดอยแม่อูคอ

บ้านรักไทย ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ชมวิวบ้านจ่าโบ่ จุดชมวิวหยุ่นไหล

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

กำหนดการเดินทางช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

***ราคาเริ่มต้นเพียง 7,900 บาท/ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ >>>

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
30ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 7,900
6-8 พฤศจิกายน 63 8,900
13-15 พฤศจิกายน 63 8,900
20-22 พฤศจิกายน 63 8,900
27-29 พฤศจิกายน 63 8,900
4-6 ธันวาคม 63 8,900
11-13 ธันวาคม 63 8,900

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694