ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอู๋ง 3วัน2คืน

122465150_2767663220158947_6402475475801563504_o

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอู๋ง 3วัน2คืน

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์ไทย

ท่องเที่ยวทั่วไทย ทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอู๋ง แม่อูคอ 3วัน 2คืน

ZMSN01: ชมเทศกาลดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ สัมผัสสายหมอก

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR  (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สู่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน สัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

กำหนดการเดินทางช่วง 4-6 ธันวาคม 2563

***ราคาเพียง 9,999 บาท/ท่าน 

(แถมฟรี!!หน้ากากอนามัย พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจล)

 

 

อัตราค่าบริการ>>>
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก

ห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 06 ธันวาคม 2563(วันพ่อ) 9,999 1,500
*ค่าทัวร์ข้างต้นเป็นราคาของตั๋วเครื่องบินเช็คเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563*

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694