ทัวร์แม่ฮ่องสอน สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย (Thai Viet Jet)

BT-TH27_VZ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย (Thai Viet Jet)

เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์ไทย

ท่องเที่ยวทั่วไทย ทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปางอู๋ง ปาย 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ แม่ฮ่องสอน เที่ยวเมืองหมอก ชมทุ่งดอกบัวตอง 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR  (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง ท่านละ20 กก.

กำหนดการเดินทางช่วง พฤศจิกายน-มีนาคม 2563

***ราคาเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท/ท่าน 

(แถมฟรี!!หน้ากากอนามัย พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจล)

 

อัตราค่าบริการ>>>

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน เที่ยวบิน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก
( ศ )  20 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 14+1 VZ100/VZ109 7,999
( ส )  28 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 16+1 VZ100/VZ109 7,999
 ( ส ) 5 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63 16+1 VZ100/VZ109 9,799
 ( ส ) 10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63 16+1 VZ100/VZ109 8,699

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694