ทัวร์โครเอเชีย มหัศจรรย์โครเอเชีย 7D4N ก.พ.-มิ.ย.63

BT-CRO01_TK

ทัวร์โครเอเชีย มหัศจรรย์โครเอเชีย 7D4N ก.พ.-มิ.ย.63

เริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย มหัศจรรย์โครเอเชีย 7วัน 4คืน

UNSEEN เมืองมอสต้า เพชรเม็ดงามแห่งทะเลบอสเนีย

เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

>>ราคาเพียง 49,900.- (ไม่รวมค่าวีซ่า)

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง            ท่าอากาศยานอิสตันบูลซาเกรบพลิตวิเซ่

วันที่สาม           พริตวิเซ่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่  เมืองซาดาร์ 

วันที่สี่               ซาดาร์ ซิเบนิค•  โทรเกียร์• สปลิท  •ดูโกโพลิเย 

วันที่ห้า              ดูโกโพลิเย   •  โมสตาร์  สตอน    นีอุม    

วันที่หก           นีอุมดูบรอฟนิคเขตเมืองเก่า • สนามบิน

วันที่เจ็ด             กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ (Code :BT-CR001TK)

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

วันที่ 17 – 23  ก.พ. 63 49,900.-
วันที่ 23- 29 มี.ค. 63 52,900.-
วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 55,900.-
วันที่ 6 – 12  พ.ค. 63 55,900.-
วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 55,900.-

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา
ชั้นธุรกิจ TK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TKหักออก 19,000

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @starlighttravel / 095-2624694

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ตามลิ้งด้านล่าง >>