ทัวร์โตเกียว ฟูจิ HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N

hapt190057_image-w680

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N

เริ่มต้น 15,987 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N  

เที่ยววัดอาซากุสะ,วัดพระใหญ่ USHUKUDAIBUSU

ช้อปปิ้ง โอไดบะ,ชินจุกุ,อิออน

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม  2562

เดินทางโดยการบิน Nokscoot  

>>ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 15,987 บาท  (Code : XW42-S03)


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
01 – 04 มิ.ย. 2562 17,999.-
02 – 05 มิ.ย. 2562 17,999.-
03 – 06 มิ.ย. 2562 15,987.-
08 – 11 มิ.ย. 2562 17,999.-
09 – 12 มิ.ย. 2562 17,999.-
10 – 13 มิ.ย. 2562 16,999.-
15 – 18 มิ.ย. 2562 17,999.-
16 – 19 มิ.ย. 2562 17,999.-
17 – 20 มิ.ย. 2562 16,999.-
22 – 25 มิ.ย. 2562 17,999.-
23 – 26 มิ.ย. 2562 17,999.-
24 – 27 มิ.ย. 2562 16,999.-
29 – 02 ก.ค. 2562 17,999.-
30 – 03 ก.ค. 2562 17,999.-
01 – 04 ก.ค. 2562 16,999.-
06 – 09 ก.ค. 2562 17,999.-
07 – 10 ก.ค. 2562 17,999.-
08 – 11 ก.ค. 2562 19,999.-
13 – 16 ก.ค. 2562 23,999.-
14 – 17 ก.ค. 2562 23,999.-
15 – 18 ก.ค.  2562 23,999.-
20 – 23 ก.ค. 2562 18,999.-
21 – 24 ก.ค. 2562 18,999.-
22 – 25 ก.ค. 2562 18,999.-
27 – 30 ก.ค. 2562 21,999.-
28 – 31 ก.ค. 2562 20,999.-

สอบถามพีเรียดอื่นๆและเช็คที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694