ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมความงามอุโมงค์แปะก๊วย (พ.ย.62)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี]

ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมความงามอุโมงค์แปะก๊วย (พ.ย.62)

เริ่มต้น 25,999 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมความงามสีเหลืองทองอร่ามของอุโมงค์แปะก๊วย 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี]

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2563

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้น..25,999 บาท  

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง

ชมความงามสีเหลืองทองอร่ามของอุโมงค์แปะก๊วย

ใบไม้แดงของอุโมงค์เมเปิ้ล เพลินเพลินกับเสาโทริอินับ 1,000 ต้น ณ ศาลเจ้าโอโดเมะ อินาริ

เที่ยวอย่างจุใจกับไฟล์ทสวยๆ บินค่ำกลับค่ำ!!!

 

อัตราค่าบริการ (Code: ZNRT21)

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

01 – 06 พฤศจิกายน 2562 26,999
02 – 07 พฤศจิกายน 2562 26,999
03 – 08 พฤศจิกายน 2562 25,999
04 – 09 พฤศจิกายน 2562 25,999
05 – 10 พฤศจิกายน 2562 26,999
06 – 11 พฤศจิกายน 2562 26,999
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 26,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 26,999
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 26,999
10 – 15 พฤศจิกายน 2562 25,999
11 – 16 พฤศจิกายน 2562 25,999
12 – 17 พฤศจิกายน 2562 26,999
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 26,999
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 26,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 26,999
16 – 21 พฤศจิกายน 2562 26,999
17 – 22 พฤศจิกายน 2562 25,999
18 – 23 พฤศจิกายน 2562 25,999
19 – 24 พฤศจิกายน 2562 26,999
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 26,999
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 26,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 26,999
23 – 28 พฤศจิกายน 2562 26,999
24 – 29 พฤศจิกายน 2562 25,999
25 – 30 พฤศจิกายน 2562 25,999
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 26,999
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 26,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 26,999
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 26,999
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ
สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694