ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ม.ค.-ก.พ.63 (XJ)

XJ150

ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ม.ค.-ก.พ.63 (XJ)

เริ่มต้น 19,888 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5วัน 3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ

กำหนดการเดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์แอร์ไลน์ (XJ)

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้น..19,888 บาท  

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง

ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

อัตราค่าบริการ (Code:XJ150 )

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
25-29 มกราคม 2563 22,888.-
26-30 มกราคม 2563 22,888.-
27-31 มกราคม 2563 22,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
08-12 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
19-23 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
25-29 กุมภาพันธ์ 2563 22,888.-
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 22,888.-
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 22,888.-
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 22,888.-
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 22,888.-
01-05 มีนาคม 2563 19,888.-
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเลือกวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ
สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694