ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ม.ค.-มี.ค.63 (XJ)

XJ148

ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ม.ค.-มี.ค.63 (XJ)

เริ่มต้น 20,888 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5วัน 3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา

กำหนดการเดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์แอร์ไลน์ (XJ)

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้น..20,888 บาท  

 

ไฮไลท์โปรแกรมการเดินทาง

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี

ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน

ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

อัตราค่าบริการ (Code:XJ148 )

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
05-09 มกราคม 2563 23,888.-
06-10 มกราคม 2563 23,888.-
07-11 มกราคม 2563 23,888.-
08-12 มกราคม 2563 23,888.-
09-13 มกราคม 2563 23,888.-
10-14 มกราคม 2563 23,888.-
11-15 มกราคม 2563 23,888.-
12-16 มกราคม 2563 23,888.-
13-17 มกราคม 2563 23,888.-
14-18 มกราคม 2563 23,888.-
15-19 มกราคม 2563 23,888.-
16-20 มกราคม 2563 23,888.-
17-21 มกราคม 2563 23,888.-
18-22 มกราคม 2563 23,888.-
19-23 มกราคม 2563 23,888.-
20-24 มกราคม 2563 23,888.-
21-25 มกราคม 2563 23,888.-
22-26 มกราคม 2563 23,888.-
23-27 มกราคม 2563 23,888.-
24-28 มกราคม 2563 23,888.-
25-29 มกราคม 2563 23,888.-
26-30 มกราคม 2563 23,888.-
27-31 มกราคม 2563 23,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.-
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.-
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเลือกวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ
สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694