ทัวร์โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก อิสระฟรีเดย์1วัน (พ.ย.-ธ.ค.62)

XJ179

ทัวร์โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก อิสระฟรีเดย์1วัน (พ.ย.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 18,888 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว เล่นสกี ณ ลานฟูจิเท็น นอนฟูจิ อิสระฟรีเดย์ 1วัน 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป (ไฟไหม้ 8)

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

โดยสายการบิน Air Asia X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคา 18,888 บาท  

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์โตเกียว >>>

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ

อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

อัตราค่าบริการ (Code:XJ179)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 18,888.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 22,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 22,888.-
01-05 ธันวาคม 2562 23,888.-
02-06 ธันวาคม 2562 25,888.-
03-07 ธันวาคม 2562 23,888.-
05-09 ธันวาคม 2562 25,888.-
07-11 ธันวาคม 2562 25,888.-
08-12 ธันวาคม 2562 23,888.-
09-13 ธันวาคม 2562 23,888.-
10-14 ธันวาคม 2562 25,888.-
11-15 ธันวาคม 2562 23,888.-
13-17 ธันวาคม 2562 23,888.-
14-18 ธันวาคม 2562 23,888.-
15-19 ธันวาคม 2562 23,888.-
16-20 ธันวาคม 2562 23,888.-
17-21 ธันวาคม 2562 23,888.-
18-22 ธันวาคม 2562 23,888.-
19-23 ธันวาคม 2562 23,888.-
20-24 ธันวาคม 2562 23,888.-
21-25 ธันวาคม 2562 23,888.-
22-26 ธันวาคม 2562 24,888.-
23-27 ธันวาคม 2562 25,888.-
25-29 ธันวาคม 2562 29,888.-
26-30 ธันวาคม 2562 29,888.-
27-31 ธันวาคม 2562 29,888.-
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 31,888.-
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 33,888.-
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 29,888.-

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ

สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694