ทัวร์โตเกียว สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น ราคาถูกสุด (พ.ย.-ธ.ค.62)

XJ143

ทัวร์โตเกียว สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น ราคาถูกสุด (พ.ย.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 23,888 บาท

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ หลงรัก ฟุกุชิมะ

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563

โดยสายการบิน Air Asia X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

>>ทัวร์สุดคุ้ม ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท  

 

อัตราค่าบริการ (Code:XJ143)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
24-28 พฤศจิกายน 2562 23,888.-
01-05 ธันวาคม 2562 27,888.-
05-09 ธันวาคม 2562 27,888.-
06-10 ธันวาคม 2562 27,888.-
07-11 ธันวาคม 2562 26,888.-
08-12 ธันวาคม 2562 26,888.-
09-13 ธันวาคม 2562 26,888.-
10-14 ธันวาคม 2562 27,888.-
11-15 ธันวาคม 2562 26,888.-
12-16 ธันวาคม 2562 26,888.-
13-17 ธันวาคม 2562 26,888.-
15-19 ธันวาคม 2562 26,888.-
16-20 ธันวาคม 2562 26,888.-
17-21 ธันวาคม 2562 26,888.-
18-22 ธันวาคม 2562 26,888.-
22-26 ธันวาคม 2562 26,888.-

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ

สอบถามที่นั่งว่างเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID= starlighttravel / 095-2624694