ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3วัน 2คืน (12-14-เม.ย.63)

TMHKT-FD001

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3วัน 2คืน (12-14-เม.ย.63)

เริ่มต้น 14,900 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3วัน2คืน

ตึกชิโนโปรตุกีส-พิพิธภัณฑ์ไทยหัวภูเก็ต-เขารัง-วัดฉลอง-ภูเก็ตแฟนตาซี

เกาะพีพี-เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง-พังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี

เดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ รถบัสปรับอากาศที่ จ.ภูเก็ต
พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา  2 คืน

เดินทางวันที่ 12 – 14เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ราคา 14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
12-14  เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต์ ) 14,900

หมายเหตุ      เดินทางโดยเครื่องบินการบินแอร์เอเซีย และรถบัสปรับอากาศที่จังหวัดภูเก็ต

สามารถชมรายละเอียดพร้อมราคาได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ