ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน ขอโชคภลาภวัดเจดีย์ไอ้ไข่

PTL-NST01

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองคอน ขอโชคภลาภวัดเจดีย์ไอ้ไข่

เริ่มต้น 2,999 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเก็จทัวร์นครศรีธรรมราช 3วัน1คืน

เที่ยวเมืองคอน ขอโชคลาภ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ 

ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP

***เริ่มต้น 2,999 บาท/ท่าน 

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง >>>>

วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช  x  x  x  
2 ร้านโกปี้-ศาลหลักเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวง  /  /  / พักที่ ตัวเมือง
นครศรีฯ
3 วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดนางพระยา-ร้านขายของฝาก- กรุงเทพฯ  /  / อิสระ  

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694