ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ (พะเยา-น่าน-แพร่)

TMPYO-BS001

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ (พะเยา-น่าน-แพร่)

เริ่มต้น 7,300 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน 

ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-ล่องเรือกว๊านพะเยา-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง

ชมงาช้างดำ-วัดช้างค้ำ-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-บ้านวงศ์บุรี

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จังหวัดพะเยา 1 คืน และ จังหวัดน่าน 1 คืน

เดินทางวันที่ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

[[ราคาเริ่มต้นเพียง 7,300 บาท]]

 

 

อัตราค่าบริการ (Code : TMPYO-BS00)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
07-10(วันมาฆบูชา)  กุมภาพันธ์ 2563 7,300.-
13-16 กุมภาพันธ์ 2563 7,300.-
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 7,300.-
27 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2563 7,300.-
05-08 มีนาคม 2563 7,300.-
12-15 มีนาคม 2563 7,300.-
19-22 มีนาคม 2563 7,300.-
26-29 มีนาคม 2563 7,300.-
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 7,300.-
11-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 7,999.-
12-15 เมษายน 2563  (สงกรานต์) 7,999.-
23-26 เมษายน 2563 7,300.-

สามารถชมรายละเอียดพร้อมราคาได้ที่ลิ้งค์ด้างล่างค่ะ