ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง1วัน

233506

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง1วัน

เริ่มต้น 800 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง 1 วัน

รถรับส่งตลอดการเดินทาง-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสื้อเต้น-ไร่ชาฉุยฟง

>>>เริ่มต้น 2,999 บาท/ท่าน

 

รายละเอียดโปรแกรม    เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป            

จุดรับลูกค้า-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-ไร่ชาฉุยฟง-จุดส่งลูกค้า

(เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-17.00 น.)

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง

2-3 ท่าน

เดินทาง

4-5 ท่าน

เดินทาง

6-7 ท่าน

เดินทาง

8 ท่านขึ้นไป

ราคาต่อท่าน 2,100.- 1,400.- 1,200.- 800.-

หมายเหตุ :    – จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

– ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

– จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด

– เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-17.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / 095-2624694