ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี (มี.ค.-พ.ค.63)

S__13279465

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี (มี.ค.-พ.ค.63)

เริ่มต้น 2,900 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเกจทัวร์ เกาะนาวโอพี  Package One Day Trip

เกาะสอง (พม่า)-เกาะนาวโอพี- อ่าวผักกาด-หาดมาดาม-เกาะเยแมะ

เดินทางได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563 (เฉพาะศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

>>>ราคาเริ่มต้นเพียง 2,900-.

 

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ ดังนี้>>

08.00 เดินทางถึง ท่าเทียบเรือศุลกากร จังหวัดระนอง
09.00

เรือออกจากท่าเรือ (ระนอง) มุ่งหน้าสู่เกาะสอง (พม่า) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า

09.30 นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี ปะการังทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งเมียนมาร์
10.45 นำท่านชมปะการังที่ อ่าวผักกาด ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังผักกาด
11.30 เดินทางถึง หาดมาดาม หรือ หาดคุณนาย ชมปะการังจาน สนทะเล และปลาหลากหลายสายพันธุ
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน และอิสระให้ถ่ายรูปชายหาดมาดาม พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 เดินทางสู่ เกาะเยแมะ หรือ เกาะภูเขาไฟ
15.40 เดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะสอง (พม่า)
17.00 เดินทางกลับถึง ท่าเรือจังหวัดระนอง และนำส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / 095-2624694