ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน2คืน ราคาประหยัด

ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 9999. 18-21 ก.ค

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน2คืน ราคาประหยัด

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน2คืน ราคาประหยัด!!

🌷ล่องเรือทะเลสาบ
🌷นมัสการเทพเจ้ากวนอู ณ วัดหวิ่นหวู่
🌷หมู่บ้านสายรุ้ง
🌷หมู่บ้านจิ่วเฟิน

🛍🛍ช้อปปิ้งฝงไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , Duty Free

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 2562

เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air

[[ โปรโมชั่นทัวร์ราคาถูก เพียง… 9,999.- ]] (ไม่รวมค่าทิป)

 

อัตราค่าบริการ (Code: S08SL)

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
04 – 07 JUL’19 9,999
05 – 08 JUL’19 9,999
11 – 14 JUL’19 9,999
13 – 16 JUL’19 9,999
18 – 21 JUL’19 9,999
19 – 22 JUL’19 9,999
25 – 28 JUL’19 9,999