เที่ยวเมืองไทย ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

timeline_20200818_173710

เที่ยวเมืองไทย ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

เริ่มต้น 7,888 บาท

ทัวร์ไทย

เที่ยวเมืองไทย ทัวร์เชียงใหม่ เหนือเมฆ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน

ITH06 แอ่วเหนือม่วนใจ๋ พักม่อนแจ่ม 1คืน เมืองเชียงใหม่ 1คืน

ข้าวซอยร้านอร่อยเชียงใหม่ เมนูสุดฟินส์!หมูกระทะบนดอย

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 7 KG

กำหนดการเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.63

>>>ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท / ท่าน

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง>>>

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3445  07.30-08.45 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านอุตสาชงที่บ้าน – แม่กำปอง – The Giant Chiangmai – ม่อนแจ่ม
2 ม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินท่าแพ  
3 ร้านโกเหน่ง – วัดศรีสุพรรณ – บ้านข้างวัด – One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ –
ตลาดวโรรส – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เที่ยวบิน FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05  

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694